Jaka czeka nas przyszłość?

Pierwszy dzień 15 Targów uświęciła konferencja prasowa, podczas której Zarząd Inter Cars SA podsumował dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawił plany na najbliższe 5 lat.

Tematem konferencji była „Strategia Inter Cars SA na lata 2016-2020”. Na początek Zarząd pokazał obecną pozycję firmy. Inter Cars SA jest największym dystrybutorem części zamiennych w Polsce, 5 w Europie i 10 na świecie. Następnie został zapowiedziany dalszy ciąg obranego przez firmę kursu, czyli rozwój organiczny. Istniejący system filialny Inter Cars jest na tyle dobry, że nie ma potrzeby go zmieniać. Cały czas firma, ma zamiar rozwijać się na rynkach zagranicznych. Celem spółki jest obrót rzędu 10 mld złotych w roku 2020.

Kolejnym punktem programu było podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Inter Cars SA i firmami Bosch i Castrol.

Spółki  Inter Cars SA oraz Robert Bosch zacieśniły współpracę w zakresie koncepcji serwisowych oraz w ramach platformy Motointegrator.pl. Pierwszym krokiem ku temu było właśnie podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie.

Natomiast polski oddział Castrol oraz Inter Cars SA podpisały list intencyjny w sprawie strategicznej współpracy. Do tej pory obie firmy współpracowały tylko w naszym kraju, zaś w 2016 roku, kiedy nowe porozumienie wejdzie w życie, objęte nim mogą być także wybrane państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że Castrol będzie w tych krajach wiodącą marką olejową w ofercie Inter Cars SA.

Po krótkiej przerwie drugim tematem konferencyjnym były „Młode Kadry – Trampolina do Przyszłości”. Młode Kadry to program skierowany do szkół zawodowych oraz technikum, który ma celu dostosowanie ich do współczesnych wymogów rynku pracy. Dokonuje tego zarówno przez przekazywanie szkołom najnowszego wyposażenia warsztatowego oraz poprzez transfer wiedzy. Ta część konferencji miała charakter debaty, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich ze zainteresowanych stron: pracodawcy, szkoły i uczniowie.  

Pod koniec konferencji odbyło się wręczenie nagród w konkursie Master Mechanic. Jest to konkurs wiedzy teoretycznej i praktycznej przeznaczony jest dla tych mechaników, którzy uczestniczą w szkoleniach technicznych organizowanych przez Inter Cars. Konkurs wyłonił najlepszego mechanika zarówno w rynku osobowym jak i ciężarowym.