PRO MASOVIA dla Inter Cars SA

Marszałek Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu Medalu Pro Masovia firmie Inter Cars SA. To odznaczenie samorządowe zostało przekazane podczas uroczystej Konferencji Zarządu z okazji 25-lecia Inter Cars.

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał odznaczenie Inter Cars SA „doceniając zasługi i pozycję firmy na rynku motoryzacyjnym oraz jej wkład w rozwój gospodarczy Mazowsza”. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się podczas pierwszego dnia 15 Targów części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów, na Konferencji Zarządu z okazji 25-lecia Inter Cars. Odznaczenie na ręce Zarządu Inter Cars SA przekazała Katarzyna Kręźlewicz, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka.

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał także dyplomy uznania dla Zarządu oraz Dyrektorów Inter Cars z podziękowaniem za zasługi oraz działalność na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego.

Otrzymali je Krzysztof Oleksowicz – założyciel oraz Członek Zarządu Inter Cars SA, Robert Kierzek – Prezes Zarządu Inter Cars SA, Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu Inter Cars SA, Wojciech Twaróg – Członek Zarządu Inter Cars SA, Witold Kmieciak – Członek Zarządu Inter Cars SA, Sławomir Rybarczyk – Dyrektor Handlowy Inter Cars SA, Tomasz Białach - Dyrektor Handlowy Inter Cars SA, Członek Zarządu ILS Sp. z o.o., Tomasz Piluch -  Wicedyrektor ds. Eksportu Inter Cars SA.

 


Medal Pamiątkowy Pro Masovia został ustanowiony Uchwałą nr 142/06 z dnia 10 lipca 2006 roku Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jest to honorowe okolicznościowe wyróżnienie przyznawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, jako wyraz uznania dla ich dokonań na rzecz gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Szeroki zakres nagradzanej działalności sprzyja budowaniu spójności i daje im poczucie tożsamości z regionem.